DENİZ ALACAKLARI SEBEBİYLE İHTİYATİ HACİZ

1. Uygulanacak Hükümler Deniz hukukunda cebr icraya ilişkin hükümleri barındıran temel kaynaklar şu şekildedir. 1999 tarihli Gemilerin Haczine İlşkin Milletlerarası Sözleşme 1993 tarihli Gemiler Üzerindeki İmtiyazlar ve İpotekler Hakkında Milletlerarası Sözleşme 1976 tarihli Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında Milletlerarası … Continue reading “DENİZ ALACAKLARI SEBEBİYLE İHTİYATİ HACİZ”

Yeni Bir İstihdam Modeli : Özel İstihdam Bürosu Aracılığı İle Geçici İşçi Çalıştırma

Giriş Ülkemiz çalışma yaşamında işçi-işveren ilişkisine girmeden, diğer bir ifade ile işveren olmadan işçi çalıştırmanın önü 6715 sayılı Kanun ile birlikte açılmış oldu.  Geçici iş ilişkisi olarak adlandırılan bu yapı , 4857 sayılı İş Kanununun 7.maddesinde düzenlenen ilk halinden farklı … Continue reading “Yeni Bir İstihdam Modeli : Özel İstihdam Bürosu Aracılığı İle Geçici İşçi Çalıştırma”

“Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik” Yayımlandı

Giriş Bilindiği üzere 6663 sayılı Torba Kanun 4857 sayılı İş Kanunu’nun 13.maddesine ek bir fıkra  getirerek,  kadın işçilerin doğum yapmasından sonra, ebeveynlerin kısmi süreli çalışmaya geçme hakkına yer vermiş ve konunun ayrıntılı olarak düzenlenmesi çıkarılacak Yönetmeliğe bırakılmıştı. Anılan yönetmelik, Çalışma … Continue reading ““Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik” Yayımlandı”