Faaliyet Alanlarımız

• Arabuluculuk
• Ticaret Hukuku
• Deniz Ticaret Hukuku
• Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku
• Medeni Hukuk
• Yabancılar Hukuku
• Uluslararası Anlaşmalar
• Milletlerarası Tahkim
• Uluslararası Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
• Ceza Hukuku
• İdare Hukuku
• İcra ve İflas Hukuku
• Borçlar Hukuku
• Fikri Mülkiyet Hukuku
• İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
• Sözleşmeler Hukuku
• İnsan Hakları Hukuku
Die geschichte wird zum fall, die prominente tochter tritt vor gericht wissenschaftliches ghostwriting als zeugin auf.